Posts Written By: hlcadmin

15 godina od ubistva braće Bytyqi: odgovorni i dalje iznad zakona

15 godina od ubistva braće Bytyqi: odgovorni i dalje iznad zakona

Logo_FHPDana 9. jula 2014. godine, navršava se 15 godina od ubistva braće Mehmeta (21), Agrona (23) i Yllija (25) Bytyqija od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP). Neuspeh institucija u kažnjavanju ovog zločina ukazuje da je pravda u Srbiji selektivna, a da su odgovorni za egzekuciju braće Bytyqi iznad zakona.

Share

NAJAVA: Predstavljanje Izveštaja o suđenjima za ratne zločine u 2013. godini

NAJAVA: Predstavljanje Izveštaja o suđenjima za ratne zločine u 2013. godini

Logo_FHPFond za humanitarno pravo (FHP) organizuje debatu povodom predstavljanja Izveštaja o suđenjima za ratne zločine u 2013. godini. Debata se održava 08. jula 2014. u Medija centru u Beogradu (II sprat) od 11:00 – 13:00h.

Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u 2013. godini, nastao je na osnovu praćenja postupaka za ratne zločine koji se vode pred sudovima u Srbiji.

Share

Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji: Analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u okviru Poglavlja 23-Pravosuđe i osnovna prava, u oblastima ratni zločini i osnovna prava

Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji: Analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u okviru Poglavlja 23-Pravosuđe i osnovna prava, u oblastima ratni zločini i osnovna prava

POLICY-PAPER-SR-logoU analizi „Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji” prikazane su politike i instrumenti kojima EU preporučuje i zagovara pravdu u odnosu na zločine iz prošlosti, pravna regulativa EU koja sadrži principe tranzicione pravde sa kojima države pristupnice moraju da se usklade pre stupanja u članstvo, trenutnu usklađenost propisa Republike Srbije sa tom regulativom, i preporuke za dalje usklađivanje.

Share

Konferencija za javnost “Tranziciona pravda kao važan deo procesa evropskih integracija Srbije”

Konferencija  za javnost “Tranziciona pravda kao važan deo procesa evropskih integracija  Srbije”

Logo_FHP

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Koalicija za pristup pravdi predstavili su danas analizu usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblastima ratni zločini i osnovna prava Poglavlja 23-Pravosuđe i osnovna prava. Analiza „Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji” prikazuje politike i instrumente EU u odnosu na zločine iz prošlosti, pravnu regulativu EU koja sadrži principe tranzicione pravde, trenutnu usklađenost propisa Republike Srbije sa tom regulativom, i preporuke za dalje usklađivanje. Analiza je dostupna za preuzimanje na srpskom i engleskom jeziku.

Share

Konferencija za javnost: Predstavljanje analize usklađenosti sa propisima EU u oblasti tranzicione pravde

Konferencija za javnost: Predstavljanje analize usklađenosti sa propisima EU u oblasti tranzicione pravde

Logo_FHP

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Koalicija za pristup pravdi predstaviće 30. juna 2014. u Medija centru analizu „Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji”. Analiza sadrži prikaz politika i instrumenata kojima EU preporučuje i zagovara pravdu u odnosu na zločine iz prošlosti, pravna regulativa EU koja sadrži principe tranzicione pravde, trenutnu usklađenost propisa Republike Srbije sa tom regulativom, i preporuke za dalje usklađivanje.

Share

Radna grupa Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke posetila Fond za humanitarno pravo

Radna grupa Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke posetila Fond za humanitarno pravo

Flag_of_the_United_NationsU okviru posete Srbiji od 19. do 23. juna, Radna grupa UN za prisilne nestanke posetila je 19. juna Fond za humanitarno pravo (FHP).

Predstavnici FHP-a su između ostalog upoznali članove Radne grupe sa neadekvatnim zakonskim okvirom koji se odnosi na pravni položaj nestalih osoba i njihovih porodica. Naime, Zakon o civilnim invalidima rata ne tretira porodice nestalih lica kao žrtve, a prava po ovom zakonu uslovljava proglašenjem nestalog lica za umrlo, što predstavlja dodatnu traumu za porodice. Konačno, prava koje ovaj zakon garantuje malobrojnim beneficijarima su minimalna i skromnija od drugih zakona u regionu.

Share

Gde su danas žrtve prisilnih mobilizacija

Gde su danas žrtve prisilnih mobilizacija

slobodna_evropaAUTOR: BORIS DIMITRIJEVIĆ

Krvavi raspad i brutalni ratovi koji su usledili nakon prestanka postojanja bivše Jugoslavije, predstavljali su omnibus pokaznih vežbi iz domena teških i masovnih kršenja ljudskih prava, ratnih i zločina protiv čovečnosti, genocida. U kakofoniji pustošenja i razaranja, mnogo je primera iz istorije beščašća i nepoštovanja ratnog prava i međunarodnih konvencija, a malo nevinih i onih koji nisu bili krivi ili odgovorni.

Share