Posts Written By: hlcadmin

Kad hapsite radikale?

Kad hapsite radikale?

pescanik_ffSudije Haškog tribunala polako ali sigurno izdaje strpljenje kada je u pitanju hapšenje troje odbeglih radikala, optuženih za nepoštovanje suda zbog pritiska na svedoke u predmetu Vojislava Šešelja. Na jučerašnjoj raspravi o tom pitanju holandski sudija Alfons Ori, koji predsedava sudskim većem, nije bio nimalo nežan prema predstavniku vlade Srbije Saši Obradoviću. Od njega je uporno tražio da se izjasni koje je mere Srbija preduzela da uhapsi Petra Jojića, Jovu Ostojića i Vjericu Radetu. Nakon malo natezanja, dobio je odgovor – Nikakve.

Share

Tribunal oštar: Srbija ne sarađuje, uhapsite članove SRS

Tribunal oštar: Srbija ne sarađuje, uhapsite članove SRS

N1_logoHaški tribunal ponovo je danas pozvao vlasti Srbije da bez odlaganja uhapse i u Hag izruče troje članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje tog suda.

Raspravno veće konstatovalo je da Srbija nije učinila ništa da sprovede sudski nalog za hapšenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jova Ostojića i izrazilo “ozbiljnu zabrinutost” zbog “izostanka napora” srpskih vlasti i “propusta da sarađuju” sa Tribunalom.


Share

Novi tekst nacrta zakona o civilnim žrtvama rata dodatno pogoršava njihov status

Novi tekst nacrta zakona o civilnim žrtvama rata dodatno pogoršava njihov status

Novi tekst nacrta zakona o civilnim zrtvama rata dodatno pogorsava njihov statusDržavni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragan Popović nedavno je izjavio da država poštuje i ispunjava prava žrtava rata, kao i da je Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, čije je predlaganje Vladi najavljeno, u skladu sa evropskim tekovinama. Povodom ove izjave i nakon uvida u prerađeni tekst Nacrta zakona, Fond za humanitarno pravo (FHP) i organizacije okupljene oko Koalicije protiv diskriminacije i Koalicije za pristup pravdi pozivaju ovo Ministarstvo da prestane da obmanjuje međunarodnu i domaću javnost, a pre svega više od 20.000 civilnih žrtava rata u Srbiji i objasni im zašto država odbija da poštuje njihova prava garantovana međunarodnim konvencijama čija je Srbija potpisnica.

Share

Sastanak organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava

Sastanak organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava

Sastanak organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih pravaDana 4. februara 2016. godine u biblioteci Fonda za humanitarno pravo (FHP) održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava počinjenih tokom i u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina. Na sastanku su učestvovali predstavnici Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu (BiH), Udruženje Prijedorčanki “Izvor” (BiH), Centra za suočavanje s prošlošću – Documenta (Hrvatska), Vojvođanskog građanskog centra (Srbija), Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, Udruženja žrtava i svjedoka genocida (BiH), Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini (BiH), The engine room (Hrvatska), Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda (Srbija), FHP-a i FHP Kosovo.

Share

FHP Kosovo: Oliver Ivanović osuđen na devet godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva

FHP Kosovo: Oliver Ivanović osuđen na devet godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva

fdh_kosovo_logoNakon trinaestomesečnog glavnog pretresa u slučaju Tužilac protiv Olivera Ivanovića i drugih,[1] međunarodno veće Osnovnog suda u Mitrovici/Mitrovicë (predsedavala sudija Roxana Comsa,[2])  objavilo je 21. januara 2016. godine presudu kojom je optuženi Oliver Ivanović oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i izreklo mu je kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina. U kratkom obrazloženju koje je ovom prilikom sudija Comsa saopštila strankama u postupku, sud je našao da je Ivanović odgovoran za zločin počinjen 14. aprila 1999. godine, u Mitrovici/Mitrovicë, u ulici Miladin Popović (sada Ahmet Selaci), kao i u ulici Put za Bajr. Ovom prilikom su usled dejstva srpskih paravojnih policijskih snaga ubijeni Albanci Fatmir Mustafa, Skender Paqarada, Avni Abazi i Mehmet Seferi.

Share

Neskrivena nebriga države za civilne žrtve rata

Neskrivena nebriga države za civilne žrtve rata

Neskrivena nebriga drzave za civilne zrtveFond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 22. januara 2016. godine izveštaj „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska pravaˮ. Izveštaj sumira nalaze o pravnom okviru i praksi poštovanja prava žrtava kršenja ljudskih prava tokom 1990-tih na reparacije u odnosu na standarde Evropskog suda za ljudska prava, u toku 2014. i 2015. godine. Na konferenciji je učestvovalo oko 40 predstavnika civilnog društva, udruženja žrtava, medija, ambasada i međunarodnih organizacija.

Share

Sigurna zemlja za podobne zločince

Sigurna zemlja za podobne zločince

danas_logoU “Danasu” je nedavno objavljen tekst Radeta Radovanovića, pod naslovom “Sigurna zemlja za ratne zločince”, u kome je detaljno i sa obrazloženjem prikazana procesno-politička “metodologija” izbegavanja krivičnog progona, spornog sudskog oslobađanja i, uopšte, značajnog truda koje pravosuđe i drugi državni organi ulažu u nekažnjivost ratnih zločina.

Share